2 x 1. AK apport!


Superekvipasjen Svartkulpens NH Storm og Anders Martinsen har vært på apportprøve og kom hjem med 2 x 1. AK apport! Første dagen fikk de 29 poeng og dagen etter fikk de max poengsum med 30.

Svartkulpens NH Storm

Dere er rå!! Gratulerer så mye.

Storm er etter Åens Harry og Bjørklitoppens Nora.