Tanker om tispe vs hannhund

Påske8

I og med at det forhåpentlig vis blir valper igjen hos Kennel Svartkulpen får jeg ende henvendelser fra potensielle valpekjøpere. Dette er hevendelser jeg setter stor pris på og er ofte den første kontakten mellom meg og mulige fremtidige valpekjøpere.

Det som undrer meg mye er at de aller, aller fleste ønsker seg tispe. Og når jeg spør om hvorfor tispe, er det ofte få konkrete svar på hvorfor nettopp tispe er eneste alternativ. Dette har jeg grublet endel på og nedenfor har jeg skrevet noen tanker om temaet. Håper du tar deg tid til å lese gjennom dette litt lange innlegget:

De fleste fuglehundeeiere har en eller annen gang forholdt seg til valget av kjønn ved anskaffelse av ny jakthund. Men finnes det rasjonelle grunner til å velge det ene kjønnet framfor det andre? Det er i hvert fall mange sterke meninger ute og går, og ikke minst mange individuelle forskjeller som ikke nødvendigvis baserer seg på kjønn.

Men hva er det egentlig som styrer valget vårt? Er vi rasjonelle, eller bygger det meste bare på følelser og ukvalifisert synsing, rykter og gammel overtro? Jeg tror mye det siste er tilfelle.

Det hevdes ofte at hannhunder blir senere jaktmodne enn tisper. Ingen statistikker viser dette så vidt jeg vet. Hvis denne tilbøyeligheten stemmer, og om teorien stemmer, kan det like godt tillegges variasjoner mellom raser som kjønn.

Tisper får normalt løpetid to ganger i året. Det innebærer at tisper er mer eller mindre indisponert for jakt eller jakttrening kanskje helt opptil to måneder i året. Minst en av disse periodene vil nødvendigvis ramme enten jakt-/ prøve- eller treningssesongen. Tispa gjøres klar til formeringsprosessen og den mentale forandringen inntreffer vanligvis under «førbrunsten» – to til tre uker før fysiske tegn på løpetid. I varierende grad gir dette forandring i jaktlyst, luktesans og oppførsel. De blir rett og slett «tussete» og mister fokus.

Innbilt svangerskap er noe en del tisper får utfordringer med. Tispa oppfører seg som om hun er drektig uten å være det. Fenomenet skyldes en hormonforstyrrelse, og kommer gjerne igjen etter hver løpetid. Dette er vanskelig å behandle. De verste tilfellene får økt bukomfang, melk i pattene, mentale «fødsler», amming etc., etc.

Enkelt sagt: Tispeeiere vet i deler av året ikke hva slags jakthund de har til rådighet og i verste fall har du en jakthund som fire-seks måneder av året er ubrukelig som jakthund.

Hvorfor blir hanvalpene valgt bort i valpekassa?
I enkelte raser kan hannhundene være veldig dominante av vesen. Dette er ikke tilfelle blant fuglehundrasene – og ei heller hos gordonsetteren. De aller fleste individene i vår rase er harmoniske og vennlige, uavhengig av kjønn.

Den gjennomsnittlige hannhund stikker heller ikke av oftere enn en tispe slik mange påstår. Når en hannhund er ferdig dressert er det som regel få overraskelser. Hannhunder er ofte ærligere og mer stabile i humøret og mange jegere som også deltar aktivt med sine hunder på jaktprøver, foretrekker hannhunder nettopp av denne grunn.

I tillegg er en hannhund som regel sterkere og mer fysisk solid enn det tisper er. Dette kommer godt med dersom du har lyst til å snørekjøre, bære kløv, trekke pulk osv osv.

Hvorfor har jeg tisper?
Jeg synes det er artig å drive med avl og ha valper, og derfor har jeg tisper. Dette er noe som gir meg enormt mye! Men dette med avl er egentlig den eneste årsaken også. Hadde det bare vært jakt- og jaktprøver som sto på programmet kunne jeg like godt hatt hannhund.

Mine to første GS var hannhunder. Jeg også ønsket meg tispe, men det var ikke nok tisper igjen til meg i nettopp de to kullene jeg bare måtte ha valp i og da takket jeg fort ja til hannvalp i stede. Linjene var så mye mer viktig enn kjønnet.

Årsaken til at jeg senere gikk over til å ha tisper, var og er utelukkende et ønske om å drive med avl – dog i liten målestokk. Pr februar 2018 har jeg hatt kun 4 kull på 10 år og er nå forhåpentlig vis «svanger» med et nytt kull i løpet av vinteren 2018.

Min påstand:
Uansett hvilken fuglehundrase du kjøper og denne er etter godt dokumenterte linjer, spiller det ingen rolle hvilket kjønn du velger. Du får den hunden du fortjener – uansett! Gjør du ikke jobben som kreves, så blir det ikke noe ut av det likevel. Dette er absolutt ikke kjønnsavhengig – men avhengig av DEG som hundeeier.